Raport: Rozpoczyna się II kadencja Senatu. Wygrywa koalicja wyborcza ML/PSd. Łyczanu Premierem!

28.luty Senat wyraził wotum zaufania dla rządu Premiera Łuczanu

26 luty 21:00 Jak dotąd swój głos oddali abp. Furu głosując przeciw, oraz była Prezydent Senatu Żowana Poniatyka wstrzymując się od głosu

26.luty 20:06 Premier Łyczanu (ML)  wygłosił expose na forum Senatu. Do naczelnych zadań nowego rządu należeć będą:

  • lokacja Republiki,
  • zmiana ustroju wyznaniowego i zniesienie kościelnych przywileji
  • podniesienie płacy minimalnej
  • popularyzacja kultury opartej na Wenedyku

26.luty 13:20 Kryszczan Łuczanu (ML) dla DP

Piorytetem mojego rządu bedzie nawiązanie stosunków dyplomatycznych z państwami Pollinu i budowa silnego i aktywnego społeczeństwa, opartego na tożsamości narodowej zbudowanej w okół Wenedyku. To są cele na najbliższe trzy miesiące.

26.luty około godziny 12:00 Prezydent powołał na urzęd Premiera Kryszczana Łuczanu, jednocześnie powołując poszczególnych członków rządu. Ministerstwem Dyplomacji nadal będzie kierować osobiscie głowa państwa. Bez zmian także na stanowiskach Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych (tu odpowiednio resortem kierować bedą Łuczanu i Olanik). Niespodziankę stanowi zmiana na funkcji Ministra Kultury i Języka. Tę funkcją po Radziwł-Pomie przejmie osobiście Kryszczan Łuczanu

Zmiany także w parlamencie i to nie tylko na w podziale mandatów. Na okres II kadencji Prezydentem Senatu został Olesądr Olanik (PSd)

26. luty Około godziny 11:30 Prezydent ogłosił wyniki wyborów do Senatu II kadencji. Wybory wygrała koalicja wyborcza Ruchu Liberalnego i Partii Socjaldemokratycznej (dotychczasowy blok rządzący) uzyskując 126 mandatów, drugie miejsce zajęła Unia Konserwatywna i Chrześcijańska Partią Demokratyczną dysponująca 84 mandatami. Ledwo nad progiem wyborczym znalazła się Partia Narodowa (41 mandatów)

Wraz z ogłoszeniem wyników wyborów SDK podało do informacji publicznej decyzję o podziale mandatów między poszczególnych posłów, i tak:

  • Kryszczan Łuczanu (ML) dysponować będzie 76 mandatami,
  • Olesądr Olanik (PSd) 50 mandatami,
  • Żowana Poniatyka (UK/ChPD) 42 mandatami
  • abp. Jętuń Pom-Turzyna (UK/ChPD) 42 mandaty
  • Gwilem Żaklin Beck (PN) 41 mandatów

24. lutego 2019 odbyły się wybory do Senatu II kadencji. Głos oddało 6 uprawnionych

 

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close