Senat głosuje nad Aktem o Swobodach Obywatelskich

Senat Republiki rozpoczął obrady nad Aktem o Swobodach Obywatelskich. Stanowi on jeden z głównych zadań rządu na bierzącą kadencję Senatu.

O ile idea samego aktu jest biska wszystkim parlamentarnym ugrupowaniom, to poprawka wniesiona przez PSd jest zdecydowanie niezgodna z manifestem partyjnym partii prawicowych.

Zaraz po rozpoczęciu debaty nad projektem, PSd złożyło poprawkę zakładającą zniesienie Ustawy o Statusie Koscioła, która nadała status kościoła państwowego Kościołowi Ewangelickiemu. Jeżeli poprawka Socjaldemokratów przejdzie nikłe szanse by projekt zgromadził konstytucyjną większość potrzebną do przegłosowania ustawwy konstytucyjnej

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close